کاغد تورنوسل در سیاست امروز ایران

 کاغد تورنوسل در سیاست امروز ایران

 در گفتگویی با جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر تلویزیون ایران فردا، به این موضوع اشاره کرده‌ام که گفتن از نقش و مسئولیت خامنه‌ای و فسادهای سپاه امروز شاخصی است مانند کاغد تورنوسل در شیمی. شاخصی برای فهمیدن اینکه چه کسی برای بهبود اوضاع جدی است. اصلاحطلب، اصولگرا،برانداز اگر وجود سخن گفتن از این شاخص را داشت، فارغ از گرایشی سیاسی انسان درست کاریست. اگرنه او فردی فاقد صداقت گفتار و رفتار، و حتی شاید یک شیاد است.