پیام من به ملت عراق: ما همه قربانی فرقه‌ای شیطانی هستیم

پیام من به ملت عراق: ما همه قربانی فرقه‌ای شیطانی هستیم

در گفتگویی با شبکه الحره در باره تجربه‌های شخصی ام از زندانها و شکنجه‌های جمهوری اسلامی، پیامی را به عنوان یک ایرانی مخالف حکومت ایران به ملت عراق که روزهای خونین و اعتراضات خشونت باری را تجربه می کنند ارسال کردم.
در این گفتگو ضمن اشاره به نحوه دخالت جمهوری اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی در امور داخلی و همینطور قتل‌عام معترضان عراقی، به ملت عراق گفتم که ما ایرانیان نه تنها از اینکه حکومت نامشروع و جنایت کار ایران در قتل و سیه‌روزی عراقی ها دخالت دارد سخت اندوهگین هستیم، بلکه دائم به فکر آنها هستیم.
در بخش دیگری از صحبت هایم گفتم مهم نیست که شما ایرانی، عراقی، لبنانی و یا یمنی هستید. ما همه قربانی یک فرقه شیطانی (جمهوری اسلامی) هستیم. و بی شک، در فردای براندازی، ما همسایه‌ و دوستان خوبی برای یکدیگر خواهیم بود.
نسخه کامل این گفتگو را در ادامه تماشا کنید.