امروز از چند آمریکایی سفید پوست حامی ترامپ پرسیدم که چه عاملی باعث حمایت شما از این نامزد جمهوری خواه است. دلایلشان این بود.
نظام اسلامی حاکم بر ایران با اعدام 969 انسان در سال 2015، رکورد اعدام در 25 سال گذشته را شکست. روزی دو تا سه اعدام.
"من دفاع خاصی ندارم ولی من هیچ‌وقت بر ضد انقلاب کاری نکرده ام. به هرحال دیگر مهم نیست و من آماده اعدام هستم."این آخرین گفته خلبان چیره دست ارتش ایران، دردادگاه انقلاب بود. سپهبد چشم آبی درحالی دراین دادگاه حضور یافته بود که برکاغذ آویخته شده برگردنش نوشته بودند" سپهبد نادر جهانبانی عامل فساد ! ". جرمی مجهول و نامشخص، برای فردی که سندی برای گناه کاری اش وجود نداشت.

جستجو

 

 

شبکه های اجتماعی