مستند هزارپای سپاه با موضوع بازداشتگاه توحید

مستند هزارپای سپاه با موضوع بازداشتگاه توحید

قسمت ششم مستند هزارپای سپاه از تلویزیون ایران فردا، به بررسی «بند سه هزار» یا «زندان توحید» پرداخته است. این زندان که با نام کمیته مشترک ضد خرابکاری در رژیم شاهنشاهی نیز شناخته میشود، از جمله زندان‌هایی است که تا سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مورد استفاده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده و و در سال ۱۳۸۱ به موزه عبرت تبدیل شده است.

ساختمان این زندان در سال ۱۳۱۱ در منطقه باغ ملی تهران به عنوان اولین زندان مدرن مخصوص زنان، توسط مهندسان آلمانی ساخته شد. این زندان در آغاز دراختیار شهربانی و سپس سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک قرار بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام این زندان به توحید تغییر یافته و در اختیار نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برخی از حکومتگران کنونی، ازجمله علی خامنه‌ای رهبر رژیم حاکم بر ایران در این زندان محبوس بودند. بعد از انقلاب اما بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، زندان و شکنجه های فراوانی را در بازداشتگاه توحید تحمل کردند. جمهوری اسلامی کاربری این زندان را به موزه تغیر داده و اسنادی را از شکنجه و فشارهای ساواک در مقابل دید مخاطبان قرار داده است. این درحالی است که خود بعد از انقلاب اسلامی، بدترین شکنجه‌ها را پشت درهای بسته این زندان برمخالفانش اعمال کرده است.

من ازجمله کسانی بودم که در سال ۱۳۷۸ بازداشت و در سلول انفرادی ۴۱۷ این زندان محبوس شدم. من در قسمت ششم مستند هزارپای سپاه از تجربه ام در این زندان صحبت کردم.

شما را به دیدن قسمت ششم مستند هزارپای سپاه و همچنین پس از آن، به دیدن روایت جمهوری اسلامی از این زندان دعوت می کنم. این دو مستند در کنارهم منبع خوبی است برای قضاوت شما مخاطبان در باره تاریخ.