۱۸تیر ۱۳۷۸؛ احمد باطبی از حوادث کوی دانشگاه می‌گوید

۱۸تیر ۱۳۷۸؛ احمد باطبی از حوادث کوی دانشگاه می‌گوید

در روزهای پس از حادثه کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، مجله اکونومیست تصویر مرد جوانی را بر روی جلد خود منتشر کرد که پیراهنی خونی را بالای سرخود نگه داشته بود. این تصویر به یکی از نمادهای سرکوب دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تبدیل شد. احمد باطبی، مردی که در تصویر دیده می شد از جمله بازداشتی‌های آن روزها بود که در ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او پس از پشت سر گذاشتن حدود ۹ سال از محکومیتش توانست از ایران خارج شود و در واشنگتن زندگی می کند.

خشایار جنیدی، خبرنگار بی‌بی‌سی با احمد باطبی درباره حوادث آن روزها صحبت کرده است.

منبع: بی بی سی فارسی