گفتگو با تلویزون رها درباره انتخاب روحانی به ریاست جمهوری

گفتگو با تلویزون رها درباره انتخاب روحانی به ریاست جمهوری

 گفتگوی تلویزون رها و برنامه ذره بین با احمد باطبی،  ساعاتی پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری. 

Raha TV ذره‌بین Zarebin 15 June 13