گفتگو با ایران اینترنشنال درباره حمایت آمریکا از حقوق بشر در ایران

گفتگو با ایران اینترنشنال درباره حمایت آمریکا از حقوق بشر در ایران

 در گفتگویی با برنامه چشم‌انداز تلویزیون ایران ایرنترنشنال، در باره فراخوان وزارت خارجه آمریکا برای حمایت از حقوق بشر در ایران گفتگو کردم. در این بحث در مقابل دیدگاه های مهمان محترم برنامه علی حسین قاضی زاده این موضوع عنوان شد که هدف ایالات متحده از پیگیری مقوله حقوق بشر در ایران منافع آمریکا است. پاسخ من به این بحث را می توانید در ویدئو این گفتگو تماشا کنید.