نقاط ضعف و قوت سخنان شاهزاده رضا پهلوی در میزگرد میدان

نقاط ضعف و قوت سخنان شاهزاده رضا پهلوی در میزگرد میدان

شنبه ششم آبان ۱۳۹۷ شاهزاده رضا پهلوی به میزگردی در محل موزه خبر شهر واشنگتن ملحق شد که با مدیریت کمیته برگزاری شکل گرفت. این کمیته بیش از یکصد تن از ایرانیان آمریکای شمالی را دعوت کرد تا سوالات خود را از ولیعهد پیشین ایران و چهره مورد حمایت شبکه برانداز فرشگرد برای رهبری مخالفان مطرح کنند.
آقای پهلوی مسائل مهمی را به بحث گرفت که ازجمله می تواند به خطر تجزیه ایران، سرنوشت نظامیان در فردای براندازی، راه حل مشکلات کلان اقتصادی، محیط زیست و ...،‌ تعیین نوع حکومت آینده، وضعیت دوران گذار از جمهوری اسلامی و مواردی از این دست اشاره کرد. 

او در بخش عمده ای از این گفتگو که توسط شبکه ایران اینترنشنال ضبط شده و پنجشنبه ۱۰ آبان ساعت ۲۱:۰۰ به‌وقت تهران پخش می شود،‌ موضوعاتی را مطرح کرد که پیشتر نیز به شکل های دیگر به آن پرداخته بود. اما به تلقی من، بیانات شاهزاده رضا پهلوی دارای سه نقطه قوت و سه نقطه ضعف بود.


نقاط قوت:

  • او در بخشی از صحبت هایش گفت،‌ من به دنبال آنم که برای اولین بار در تاریخ ایران، حکومتی برپا شود که انتخاب مردم باشد. نه حکومتی ارثی و یا اشکال دیگر حکومت.
  •  او گفت که نقش کمک به اتحاد مردم است. بنا براین از موضع گیری سیاسی به نفع گروه ها و جریانها پرهیز می کنم.
  •  او در جایی دیگر اشاره کرد که درنهایت نوع حکومت آینده ایران را مردم تعیین می کنند نه من. من تنها یک حق رای دارم، مانند دیگر شهروندان و از آن استفاده خواهم کرد.


نقاط ضعف:

  •  مواضع وطن پرستانه شاهزاده به اندازه میزان تاکید او بر در نظر داشتن منافع جامعه جهانی در فردای براندازی نیست. این موضوع بر اعتماد و حمایت قدرت های جهانی از او تاثیر منفی دارد.
  • آقای پهلوی در این جلسه مانند قبل، از طرح ها و برنامه هایی سخن گفت که توسط کارشناسان نزدیک به او برای حل مشکلات کشور در فردای براندازی تهیه شده است. اما هیچگاه جزئیات این طرح ها را در دسترس عموم قرار نداده است.
  • رهبری یک جریان سیاسی نیاز به جدیت و جاه طلبی ویژه دارد که سرچشمه انگیزه و شجاعت مردمی است که به رهبر اعتماد می کنند. به اعتقاد من این جاه طلبی در کلام و رفتار شاهزاده به آن میزان که لازم است حس نمی شود.


نتیجه
جان کلام او این بود که بزرگترین خیانت به کشورمان بی تفاوتی است. هیچ تغییری بدون پذیرش مسئولیت و ایفای نقش ایرانیان ممکن نیست. وقت رفتن برای فردایی بهتر فرارسیده و باید به جنبش فیروزه ای ملحق شد.