پاسخ نامه 317 تن ازفعالان سیاسی و مدنی در خصوص نامه به ترامپ

پاسخ نامه 317 تن ازفعالان سیاسی و مدنی در خصوص نامه به ترامپ

وبسایت کلمه، نامه 317 تن از "کنشگران" و "فعالان سیاسی و مدنی" را منتشر کرده است. هرچند که اطلاعات چندانی از نام و نوع فعالیت بسیاری از این افراد برای شناخت بیشتر از آنان در فضای مجازی یافت نمی شود، اما در صورت وجود خارجی، دیدگاه تک تک آنها محترم و شایسته واکنش است. از این رو چند نکته در خصوص نامه این 317 تن شایان ذکر است. نامه به ترامپ نامه به یک فرد نیست. او رئیس جمهور آمریکا است و نامه نگاری به این مقام نامه نگاری به نهاد ریاست جمهوری آمریکاست.

نگارندگان محترم، درخواست از دانلد ترامپ، برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افراد ناقض حقوق شهروندان ایرانی را با اشاره به رویداد های "جنبش سبز و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم در سال‌های ۷۸ و ۸۸" نوعی"دعوت از بیگانگان به دخالت در اوضاع ایران"  تلقی کرده و آن را "ضد ملی" و شرم آور" خوانده اند. 
"دعوت از بیگانگان به دخالت در اوضاع ایران" مفهوم ارزشمندی است، اما درعالم سیاست شعاری آرمان گرایانه و با کاربرد پوپولیستی محسوب می شود. اگر چنین نبود، آیت الله خمینی نیم قرن پیش از حصرخانگی درشمال تهران و به دور از چشم ساواک به آمریکا نامه نمی نوشت و به این کشور وعده های گوناگون برای رسیدن به قدرت نمی داد. 1
حتی در زمان "جنبش سبز و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم در سال‌های ۷۸ و ۸۸" نیز بسیاری از فعالین سیاسی داخل و خارج آمریکا، شامل اصلاح طلبان کنونی، مستقیم و غیر مستقیم با وزارت خارجه آمریکا درتماس بودند تا دولت اوباما را برای پشتیبانی از مردم متقاعد کنند. این دوستان به امثال من خرده می گرفتند که چرا در جلب حمایت آمریکا از مردم سرکوب شده توسط حکومت ضعیف عمل کردیم. خواسته آن روز های این دوستان از ما سیاسی های مقیم آمریکا دقیقا همین درخواست امروز ما از دالند ترامپ، یعنی تحریم سردارهای فاسد سپاه و عناصر حکومتی دخیل در سرکوب ملت بود. اینکه حالا چنین اقدامی "دعوت از بیگانگان به دخالت در اوضاع ایران" تلقی شده و دوستان اصلاح طلب تغییراستراتژی داده اند، دلیل بر اینکه ما ظبق فرمایش آنها " جریان‌های ضدملی و بازیچه بیگانه"، " بدنام و رسوا" باشیم و آنها شریف و درستکار نیست.  زندگی دوزیستی اصلاح طلبان، یکی از آفت هایی است که نه تنها آنها را با خود بلا تکلیف نگه می دارد، بلکه دیگران را نیز در درک درست آنچه که آنها هستند به اشتباه می اندازد. 
دوستان نگارنده نامه 317  تن در بخش دیگری از این نامه موضوع "حمله به برجام و تلاش برای بر هم زدن این توافق تاریخی" را مطرح کردند که در خوش بینانه ترین حالت نشان گر آن است که این بزرگواران نه تنها متن نامه را نخوانده اند، بلکه به حتی یکی از چندین مصاحبه و مطلب منتشر شده از سوی نگارندگان نامه به ترامپ کوچکترین عنایتی نداشته اند. 2
 در هیچ کجای این نامه حرفی از لغو برجام، حمله به ایران، تحریم فله ای ملت، مشابه آنچه که در دوران اوباما به مردم ایران تحمیل شد وجود ندارد. فاجعه بار خواندن برجام نه به معنای " تلاش برای بر هم زدن این توافق"، بلکه با این تلقی است که در پی برجام، بسیاری از افراد و سازمانهای سرکوب گر مردم از لیست تحریم ها خارج شده و حجم عظیمی از سرمایه بلوکه شده ایران، بدون ضمات مصرف در داخل کشور، در اختیار حکومتی قرار می گیرد که شعار آن صدور انقلاب و استراتژی آن، ایجاد بحران های منطقه ای و جهانی برای تثبیت جایگاه خود از طریق باج گیری است. و همه اینها با پول و سرمایه ملت. 
سخن از تحريم، سخن از تحريم هوشمندانه منافع اقتصادى سپاه است، نه لغو برجام و نه تحريم كوركورانه ملت كه تا كنون اعمال شد. سپاه صرف نظر از عده اى درستكار كه در آن حضور دارند، نهادى فاسد است كه نه تنها باعث بدنامى ايران شده، بلكه تمامى تحريم هاى كمر شكن نيز حاصل ماجراجويى هاى آن است. نهادى كه در هر حوزه از اقتصاد و سياست ايران كه منفعتى در آن بوده نفوذ كرده و دست بخش خصوصى و مردم را از بهره مندى قطع كرده است. سپاه ديگر آن نهاد فداكار جنگ هشت ساله نيست. مافيايى است كه به اسم خون شهدا و منافع ملى تعيين تكليف ميكند، سهم خواهى ميكند و باج ميگيرد و حذف ميكند. و اين درحالى است كه خانواده و فرزندان آنها شهروند اروپايى و آمريكايى هستند و تنها براى برداشت حساب هاى بانكى سرى به وطن ميزنند. 
به هر شکل اینجا پایان داستان نیست. از این رو شایسته تر از جعل محتوی نامه ارسالی به ترامپ و توهین، تخریب و حمله شخصی به نگارندگان آن، که خود از رخم خورده های استبداد دینی حاکم بر ایران هستند، همت بر نقد صحیح و منصفانه خواهد بود. 
ارادت مند – احمد باطبی 
رونوشت به وبسایت محترم کلمه به جهت انتشار براساس اخلاق حرفه خبر مبنی بر درج پاسخ طرف مقابل ارسال شده است.
1 (  https://goo.gl/wliU1l )
2 (https://goo.gl/5PAXTD  )