از صدای آمریکا استعفا دادم

از صدای آمریکا استعفا دادم

 امروز به صورت رسمی از صدای امریکا استعفا داده و آن مجموعه رسانه ای  جدا شدم. 

امیدوارم هیچ گاه مجبور نشوم دلایل این استعفا را جایی مطرح کنم. صدای آمریکا تجربه خوبی بود . صرف نظر از تمام مشکلاتی که این رسانه داشته و دارد انسانهای خوب و شریفی در آن مسغول به کار هستند . از بسیاری از آنها آموختم و روز های خوب و مفیدی را تجربه کردم . امیدوارم در آینده صدای آمریکا را موفق ببینم . 

لینک های مرتبط :

 

تصویر متن استعفای من از صدای آمریکا

Image