محمد نوری زاد فیلمساز مغضوب دستگاه حاکم بر ایران به دیدار آبتین کودک بهایی که این روز ها در کنار مادربزرگش زندگی میکند رفته و بر پای این کودک به رسم احترام و پوزش خواهی بوسه زد . ( لینک - سند )محمد نوریزاد در این باره نوشته : پدر و مادر آرتین، جز این که بهایی اند، هیچ خطایی مرتکب نشده اند. پس جرمشان چیست؟ جرمشان تدریسِ درسهای دانشگاهی به جوانان بهایی است. تدریس به جوانانی که به حکم دستگاههای اسلامی ما از تحصیل محرومند . نوریزاد در ادامه نوشته : امروز چشمان معصوم آرتین از من پرسیدند: آهای ای محمد نوری زاد، آهای ای شیعه ی اثنی عشری که غیرخودت همه را جهنمی می دانی، مگرنه این که پیامبرشما فرموده: ز گهواره تا گور دانش بجوی؟ و مگر نه این که پدر و مادر من به همین سخن پیامبرتان عمل می کردند؟ و مگر نه این که در این خانه و آن خانه به جوانان محروم از تحصیلِ بهایی فیزیک و شیمی و روانشناسی درس می دادند؟ پس چرا اکنون باید آنان در زندانِ شما باشند و مرا مادربزرگم پرستاری و نگهداری کند؟به یاد دارم در دوران مدرسه ابتدایی معلم از تعداد اقلیت های دینی کلاس پرسید…
امروز به صورت رسمی از صدای امریکا استعفا داده و آن مجموعه رسانه ای  جدا شدم .  امیدوارم هیچ گاه مجبور نشوم دلایل این استعفا را جایی مطرح کنم . صدای آمریکا تجربه خوبی بود . صرف نظر از تمام مشکلاتی که این رسانه داشته و دارد انسانهای خوب و شریفی در آن مسغول به کار هستند . از بسیاری از آنها آموختم و روز های خوب و مفیدی را تجربه کردم . امیدوارم در آینده صدای آمریکا را موفق ببینم .  لینک های مرتبط : رادیو کوچه : «احمد باطبی از صدای آمریکا رفت» روزنامه وطن امروز : اطبی؛ جدیدترین اخراجی VOA - لینک فرعی
مردم ایران خود را از مهمان نواز ترین جوامع بشری میدانند . اما نگاهی منصفانه به تاریخ معاصرایران حکایت از نوع صریحی از نژاد پرستی پشت این ظاهر مهمان نواز دارد . ( لینک - سند )آریائیسم و شیعه گری دو نمونه از منش نژآد پرستانه تحت حمایت حکومت در ایران است .افغان ستیزی سالهای اخیر نیز دنباله فرایندی است که جمهوری اسلامی برای تعریف هویت " ایران اسلامی " به آن نیاز دارد . ایران اسلامی مبتنی بر شاخص های فرقه " شیعه " ، که مردم این جغرافیا را در راستای میل حکومت از دیگر مسلمانان جهان متمایز می کند . نژآد پرستی مفهومی سیاسی اجتماعی است که ابتدا در قرن نوزدهم و به منظور مشروعيت بخشيدن به استعمار گری اروپائيان خلق شد . آنها بر اساس ژنوتيپ ( اشتراک ژنتیکی ) ، فنوتيپ ( اشتراک های فیزیکی همچون رنگ پوست ، چشم و ... ) ، اشتراکات زبانی (ریشه های زبانی ، لغات و یا گرامر ... ) برای گروه های انسانی تمایز قائل می شدند . اما بعد ها بحث نژاد و پیشینه تاریخی در خود اروپا نیز مفهوم جدی تری پیدا کرد . کشور های مختلف به ویژه آلمان و فرانسه برای اثبات برتری خود…