ما خارج کشوری ها حتی اگر بخواهیم هم امکان رای دادن در انتخابات مجلس و خبرگان را نداریم. از این رو تحریم و یا شرکت از جانب ما بی معنی است. به گمان من در ایران اصلاحات مرده است.
آقای حسین الله کرم در دانشگاه فردوسی مشهد با ذکر نام من گفت: " آن زمان دولت به ویژه در ماجرای تیر 78 از جریان دانشجویی به عنوان ابزار استفاده کرد و تا آنجا که منوچهر محمدیها و احمد باطبیها از آن بیرون آمده و امروز در خدمت رسانه های بیگانه قرار گرفته اند. "
03 شهریور 1392
شنبه شب عطالله رضوانی از اعضای هیات سه نفری خادمین جامعه بهائی بندرعباس با شلیک گلوله از پشت سر به کشته شد . ( لینک - سند ) این در حالی است که پیشتر غلامعلي نعيم‌آبادي امام جمعه بندرعباس نسبت به گسترش فعاليت‌هاي تبليغاتي و اقتصادي بهائیان در هرمزگان به مردم و مسئولان هشدار داده بود . ( لینک - سند ) قتل این چهره سرشناس جامعه بهایی در بندر عباس همزمان با موضوع گیری ضد بهایی امام جمعه شیعه این شهر در حالی صورت میگیرد که در سالهای پیش از این بسیاری از باورمندان بهایی و حتی ایمان داران ادیان دیگر همچون کشیش هایک هوسپیان ( لینک ) به شیوه ای مشابه به قتل رسیده و هیچ گاه قاتل آن نیز شناسایی و دستگیر نشد . 
فیلمی کوتاه در باره زندگی و مرگ کشیش هایک هوسپیان در گذشته یک گروه از جوانان افراطی شیعه در کرمان زوج های جوان ایرانی را ربوده و با استخاره از کتاب مقدس مسلمانان آنها را گناه کار اعلام کرده و و به قتل میرسانند . این گروه از شیعیان علوی مدتی بعد دستگیر اما به دلیل استناد به قوانین این فرقه اسلامی درخصوص مفسدین فی الارض بیگناه شناخته شده و از زندان آزاد شدند . ( لینک - سند ) -…