مقاله
 قطعاَ برای مردم ، روزنامه نگاران ، تحلیل گران و خصوصاَ دولت مردان کشورهای مختلف این سوال پیش آمده که بر چه اساسی حکومت گران ایران ، اینگونه بی محابا جهان را به چالش میطلبند؟  با چه تحلیلی رهبر ، رئیس دولت و یا سرداران سپاه و ... ، دنیا را تهدید کرده و به سادگی حرف از درگیری و حتی حذف یک کشور از نقشه جهان را به زبان می آورند ؟ برچه مبنایی مردم خود را سرکوب کرده و بی توجه به جامعه جهانی هرآنچه که صلاح میدانند انجام میدهند ؟آیا نمیدانند عملکرد اینچنینی عواقب فراوانی را برای کشور به همراه دارد؟ پس به چه دلیل این هزینه را به جان خریده ، اما باز هم اصرار به پیش برد سیاسیت های خود دارند ؟بنا به تجربه تاریخی واضح است که ادامه چنین وضعیتی ، کشور را در مدت زمانی کوتاه به پرتگاه میبرد . پس دلیل اینهمه اصرار به چنین رفتاری چه میتواند باشد ؟ این فکر ساده انگارانه است که گمان کنیم ، دولت مردان ایران قدرت درک عواقب سیاست خود را ندارند و یا بر اساس تئوری توطعه همه آنها به جایی وابستگی داشته و هدفشان در اصل نابودی ایران است و .. برای این…
اهداف : واژه "شکنجه" از مصدر "شکستن" ساخته شده است . در پديده ی شکنجه ، با سيستمی روبرو هستيم که به طور منظم و حساب شده از "خشونت" جهت دست يابی به اهدافی مشخص بهره می برد. در بعضی از کشورها مانند سريلانکا و توگو شکنجه به طور سيستماتيک اعمال می شود. در بعضی ديگر مانند ايران و عربستان ، انواعی از شکنجه ها مانند تعزير، سنگسار، قطع اعضای بدن و غيره به شکل قانونی و علنی به اجرا در می آيد. در برخی ديگر از کشورها (مثلا برزيل)، شکنجه به شکلی مخفی توسط گروه هايی که با دولت رابطه مستقيم ندارند ولی عملا بخشی از دستگاه سرکوب آن به حساب می آيند اعمال می شود.در کشورهایی که با بحران های اجتماعی و اقتصادی روبرو هستند، همزمان می توان بحران عميق فرهنگی را هم شاهد بود . بحران فرهنگی در اين جوامع مستقيما به مسئله ی "هويت فردی" و همچنين "نقش های اجتماعی افراد" در جامعه مربوط می شود. در اين جوامع يک نوع مدل در روابط جمعی می خواهد جای مدل های گوناگون گذشته را بگيرد. اعمال خشونت سازمان يافته که "شکنجه دولتی" يکی از انواع آن به حساب می آيد، در واقع ابزاری است که توسط آن…
در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و زمانی که میر حسین موسوی بر رفتار های نامناسب آقای احمدی نژاد تاکید داشته و نسبت به دولت رمال و کف بین هشدار میداد ( سند ) ، آیت الله خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد 1388 از محمود احمدی نژاد حمایت کرده و طرح اتهاماتی همچون رمالی در رابطه با آقای احمدی نژآد خجالت آور دانست .( سند ) - ( {rokbox title=|سند ویدئویی گفته های میسر حسین موسوی در باره رمالی احمدی نژاد| text=|سند ویدئویی گفته های موسوی| size=|854 505| album=|demo|}images/stories/My Fils/Posts/2011/May/21may/MUsavi-Ramal.flv{/rokbox} - {rokbox title=|سند ویدئویی سخنرانی آیت الله خامنه ای در 29 خرداد 1388 | text=|سند ویدئویی گفته های آیت الله خامنه ای| size=|854 505| album=|demo|}images/stories/My Fils/Posts/2011/May/21may/Khmenehi-29-khordad-88.flv{/rokbox} ) اما حالا و پس از گذشت دوسال از آن زمان ، رهبری نظام اسلامی در قبال اتهاماتی مبنی بر ارتباط چهره های شاخص نزدیک دولت با رمال ها و جن گیرها سکوت اختيار کرده و اجازه میدهد تا محافظه کاران مخالف دولت، که تا دیروز از حامیان محمود احمدی نژاد محسوب می شدند، اکنون به او و یارانش سرسختانه حمله کنند . ( {rokbox title=|سند ویدئویی سند ویدئویی واکنش احمدی نژآد به اتهام رمالی در جلسه هیات دولت - 18 اردبیبهشت…