مصاحبه ها
گفتگوی احمد باطبی با تلویزیون رها و برنامه ذره بین با احمد باطبی در باره ۱۸ تیر . با حضور اکبر عطری عضو سابق دفتر تحکیم وحدت . احمد رافت روزنامه نگار و کامران بهرنگ روزنامه نگار .  ۱۸ تیر ۱۳۹۲  
الهام ستاکی با احمد باطبی در تلویزیون اندیشه در باره وضعیت زندانیان سیاسی بعد از ازادی از زندان.  
گفتگوی تلویزون رها و برنامه ذره بین با احمد باطبی، ساعاتی پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری.