مصاحبه ها
هفته ی گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از رسانه های امنیتی و حکومتی، مستندهایی در مورد فعالیت های مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و فعالیت های جانبی مدیران این مجموعه را پخش کرد. در این مستند ها، مدیران مجموعه به داشتن روابط با کشورهای غربی از جمله "ایلات متحده امریکا" و برخی از گروهای سیاسی از جمله "سازمان مجاهدین خلق ایران" و "انجمن پادشاهی ایران" متهم شدند. "روز" در مصاحبه با احمد باطبی سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به تفصیل به چگونگی تشکیل این مجموعه، سوابق فعالیت های آن، منابع مالی و انسانی، وضعیت کنونی مجموعه و همچنین اتهامات وارده از سوی صدا و سیمای جمهوی اسلامی پرداخته است. سخنگوی این نهاد حقوق بشری دراولین واکنش مدیران اصلی این مجموعه در این مصاحبه با رد "قاطعانه" تمامی اتهامات صدا و سیما و دیگر رسانه های حکومتی، به دفاع از عملکرد مجموعه و مدیران آن طی سالهای فعالیتشان پرداخته است. این مصاحبه در پی می آید. مجموعه فعالان حقوق بشر از چه زمانی شروع به کار کرد؟ توسط چه کسانی تاسیس شد و در واقع ایده اولیه تاسیس این نهاد مال چه کسی بود؟ ایده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در حدود…
مطالبات جنبش دانشجویی از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تا کنون چه تغییراتی کرده است؟ اکنون جنبش دانشجویی چه جایگاهی دارد؟ تأثیرپذیری جنبش دانشجویی از احزاب سیاسی چگونه است؟ از ۱۸ تیر چه برداشت‌هایی وجود دارد؟در سالگرد این روز، پرسش‌هایی از این دست را با احمد باطبی، که از چهره‌های نمادین برآمد جنبش دانشجویی در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ است، در میان گذاشته‌ایم.آقای احمد باطبی، در آستانه‌ی قیام دانشجویی ۱۸ تیر هستیم و ۱۲ سال از آن فاجعه و حمله‌ی خشونت‌بار نیروهای انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه می‌گذرد. می‌خواستم از شما بپرسم که مطالبات اصلی جنبش دانشجویی در ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ چه بود و با گذشت ۱۲ سال آیا این مطالبات دستخوش تغییراتی شده است، به‌ویژه بعد از جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران؛ و یا همچنان همان مطالبات مورد پیگیری و پافشاری جنبش دانشجویی‌ است؟احمد باطبی: یکسری مطالبات هستند که به‌عنوان مطالبات پایه‌ای و مکتبی محسوب می‌شوند، مثل آزادی و دموکراسی که تعاریفی کلی هستند که همیشه جنبش دانشجویی دنبال ‌آنها بوده. یکسری مطالبات مصداقی نیز بوده که به طور مشخص در دوره‌های مختلف جنبش دانشجویی با توجه به توانایی و افراد و ویژگی‌هایش آنها را پیگیری می‌کرده است. اما به طور مشخص در ۱۸ تیر جنبش دانشجویی تحت تأثیر…
همه اشتباه می کنند، حتی ما: مصاحبه با احمد باطبی | قسمت دوم مریم: فکر می کنم موافقید که باید در حمایت از جنبش در ایران در خارج از کشور متحد باشیم؟ ما چطوری می توانیم بیشتر متحد باشیم؟ باطبی: بببنید ما ایرانی‌ها چند مشکل داریم. یکی این‌که ما فکر می‌کنیم خودمان خیلی خوب هستیم و بقیه بد هستند. مثلا به طرف می گوییم بیا در این تظاهرات شرکت کن٬ می‌گویند نه نمی‌آیم چون سلطنت‌طلب‌ها هستند. می‌پرسی خوب چه بدی دارد؟ می‌گویند: سلطنت طلب ها اول انقلاب پول ممکت را دزدیدند و آمدند خارج کشور. می‌گویی بیا برویم جای دیگری٬ می‌گویند نخیر چون مجاهدها هستند! می‌گویی این دیگر چرا بد است؟ می‌گویند این‌ها رفتند عراق و در جریان جنگ به مردم خیانت کردند. بعد به خود سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین و چپ‌ها می‌گویی بیایید برویم فلان تظاهرات و می‌گویند نمی‌آییم چون طرفداران موسوی هستند. می‌پرسی مشکل چیست٬ می‌گویند در زمان کشتار ۶۷ موسوی نخست‌وزیر بوده است. یعنی در ذهن همه ما یک قاضی نشسته که تند تند قضاوت می کند که این بد است و این خوب است و یعنی ما فکر می کنیم ما همه خوبیم و بقیه بدند. این قاضی که در کله ما نشسته یک قاضی عادل نیست.…