اطلاعیه ها
متن اعتراضی من نسبت به کشتار ساکنان اشرف واکنش های گوناگونی را به دنبال داشته است . برخی تمجید کردند و برخی نیز فحش دادند . اما کمتر کسی به نفس این عمل اشاره و یا آن را درک کرده است . تمجدید کنندگان عموماَ یا از هواداران مجاهدین بودند ، و یا غیر مجاهد هایی که حوادث روی داده در اشرف آنها را متاثر کرده بود .متنقدین و مخالفین هم یا هواداران نظام اسلامی ایران بودند و یا مخالفین سازمان مجاهدین خلق ایران . وبسایت خبری شبکه ایران ، پایگاه خبری وابسته به نهاد های امنیتی نیز با پرداختن به این یاداشت ، تیر مطلب من را از " در قبال کشتارساکنان اشرف سکوت نمیکنم " به " نمی توانم چشمم را بر روی "اشرف" ببندم! " تعییر داده و با نگارشی جانب دارانه تلاش کردند تا ذهنیت مخاطب را از نکته مورد اشاره من منحرف کرده و به سویی دیگر جهت دهند . ( سند )البته این عکس العمل از سوی نظام اسلامی چندان دور از انتظار نبود اما من خداوند را شاکر هستم که دشمنان من را از نادان ها قرار داده است . این مطلب را فاقد اعتبار کافی برای پاسخ دهی میدانم ، در اثبات…
حضور محترم‌ هيات‌ ويژه‌ قوه‌ قضاييه‌!اينجانب‌ احمد باطبی فرزند محمدباقر، متولد ۱۳۵۶ به‌ شماره‌ شناسنامه‌ ۴۴۸ صادره‌ از شيراز، دانشجوی‌ کارگردانی‌ فيلمسازی‌ جهاد دانشگاهی‌، ساکن‌ فرديس‌ کرج‌، که‌ در پی‌ فجايع‌ تير ماه‌ ۱۳۷۸ از سوی‌ قوه‌ محترم‌ قضاييه‌ محکوم‌ شده‌ام‌، جهت‌ اطلاع‌ حضرتعالی‌ از اوضاع‌ معمول‌ و مواردی‌ از چگونگی‌ دستگيری‌ و بازجويی‌ و محاکمه‌ اينجانب‌ را به‌ فرموده‌ و طبق‌ خواسته‌ شما هيات‌ محترم‌، بازگو می‌کنم‌. اميد است‌ با الطاف‌ الهی‌ حضرت‌ حق‌ گامی‌ در جهت‌ باور واقعيت‌ها و بازسازی‌ ويرانه‌ها برداشته‌ باشيم‌.من‌ از اواخر خرداد ماه‌ ۱۳۷۸ تا به‌ روز دستگيری‌ طبق‌ مجوز صادره‌ از سوی‌ جهاد دانشگاهی‌ به‌ عنوان‌ پايان‌نامه‌، مشغول‌ ساختن‌ فيلم‌ ويدﺋويی‌ در مورد اعتياد و ناهنجاری‌ اجتماعی‌ بودم‌ که‌ در پی‌ کشف‌ سوژه‌ به‌ منطقه‌ای‌ در نزديکی‌ کوی‌ رفتم‌ و تا روز چهارشنبه‌ در راهپيمايی‌ عمومی‌ ساعت‌ ۱۱/۵ صبح‌ از سوی‌ عده‌ای‌ به‌ بهانه‌ شرکت‌ در تحصن‌ دانشجويان‌ دستگير و تا امروز با حکم‌ اعدام‌ در زندان هستم. در پی‌، توضيحات‌ مواردی‌ را در مورد نقض‌ اولين‌ حقوق‌ انسانی‌ و قانونی‌ در طی‌ مراحل‌ پرونده‌سازی‌ و محاکمه‌ام‌ بازگو می‌کنم‌ و سعی‌ می‌کنم‌ به‌خاطر کثرت‌ موارد، فقط نمونه‌های‌ برجسته‌ای‌ را بيان‌ نمايم‌ تا هم‌ به‌ حاشيه‌ نروم‌ و هم‌ وقت‌ حضرت‌عالی‌ را نگيرم‌. فقط…